DANE TELEADRESOWE

SIEDZIBA FIRMY:

Global Forwarding Sp. z o.o.
ul. Urodzajna 1/11
43-300 Bielsko Biała

Tel.: +48 33 867 47 07
Fax: +48 33 867 47 07

Tel. kom.: +48 508 272 459

E-mail: biuro@globalforwarding.pl

Global Forwarding  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Siedziba: ul. Urodzajna 1/11, 43-300 Bielsko Biała. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347597, posiadająca nr NIP: PL5532464547, REGON:241475179. Nazwa Banku: Alior Bank S.A..  Rachunek bankowy dla przelewów w walucie PLN: 26249000050000450064155128 oraz dla przelewów w walucie EUR: BIC (Swift): ALBPPLPW PL43249000050000460090077635.